Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa - Chúc mừng ngày 27/2!
số lượt truy cập
20
Hôm nay: 25
Số người trực tuyến: 6
Lịch sử, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
Cập nhật lúc: 05:38 PM ngày 28/12/2012
Lịch sử, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa.

Lịch sử

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa tiền thân là Khoa Phòng chống HIV/AIDS Trung tâm Y tế Dự phòng Thanh Hóa.  Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

I. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh có chức năng:

1.     Tham  mưu cho Giám đốc Sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

2.     Là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS  của ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm tỉnh.

II. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1.     Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hoặc để Sở Y tế trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

2.     Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

        a, Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV;

b, Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; huy động gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống HIV/AIDS;

c, Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghiệm HIV; tư vấn cho người nhiễm HIV; công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác theo quy định;

d, Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

đ, Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch của địa phương và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

e, Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án phòng chống HIV/AIDS quốc gia, các dự án liên quan và các dự án quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS được giao theo quy định của pháp luật;

g, Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

h, Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

i, Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

k, Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Thông báo
Thông tin truyền thông
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website