Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa - Chúc mừng ngày 27/2!
số lượt truy cập
19
Hôm nay: 24
Số người trực tuyến: 11
Cơ cấu tổ chức
Cập nhật lúc: 08:50 AM ngày 28/11/2012
CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Tổ chức bộ máy:

1.     Lãnh đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS  có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2.     Các phòng chức năng gồm:

a.     Phòng Kế hoạch tài chính;

b.     Phòng Tổ chức hành chính;

3.     Các khoa chuyên môn gồm:

a.     Khoa Truyền thông, can thiệp  và huy động cộng đồng;

b.     Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI;

c.      Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;

d.     Khoa Xét nghiệm.

II. Biên chế và định mức lao động

Biên chế, định mức lao động của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS được thực hiện theo quy định của pháp luật.

III. Kinh phí hoạt động

1.     Ngân sách sự nghiệp y tế;

2.     Ngân sách chương trình mục tiêu y tế quốc gia;

3.     Thu phí theo quy định của pháp luật;

4.     Viện trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. Nhiệm vụ của các Khoa, Phòng

1.     Phòng Kế hoạch tài chính:

a. Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

b. Tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hoá chất và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

c. Quản lý và cấp phát kinh phí, vật tư theo kế hoạch đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm  thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật;

d. Phôí hợp với các khoa, phòng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

đ. Tổng hợp các hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin và phân tích số liệu do các đơn vị báo cáo; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

e. Làm đầu mối tổng hợp các dự án trong và ngoài nước của Trung tâm.

2. Phòng Tổ chức hành chính:

a. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

b. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm.

c. Quản lý tài sản của Trung tâm.

3. Khoa Truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng:

a. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và huy động gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống HIV/AIDS;

b. Chủ trì và phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV;

c. Phối hợp với trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng , chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

d. Đầu mối cung cấp các nội dung về thông tin, giáo dục, truyền thông: thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS;

4. Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI:

a. Tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát và đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS/STI trên địa bàn tỉnh.

b. Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về sàng lọc HIV đảm bảo an toàn truyền máu, phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con qua các dịch vụ y tế, xã hội và xét nghiệm tự nguyện;

c. Phối hợp với các khoa, phòng và các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lựuc cho cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá các hoạt động tuyến dưới.

5.     Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS:

a. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc người nhiễm HIV tại Trung tâm, cộng đồng và gia đình;

b. Làm đầu mối quảnt lý công tác điều trị HIV/AIDS;

c. Chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật đối với đội ngũ cộng tác viên tham  gia thực hiện công tác quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV;

6. Khoa xét nghiệm:

a. Xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV;

b. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn trứơc và sau xét nghiệm;

c. Đầu mối quản lý công tác xét nghiệm HIV, chẩn đoán AIDS trên dịa bàn tỉnh./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Thông báo
Thông tin truyền thông
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website